Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E  Zarządu Powiatu w Ostrołęce

O G Ł O S Z E N I E  Zarządu Powiatu w Ostrołęce

 

Ostrołęka, 12 stycznia 2018 r.

GBN.6840.2.2.2017

 

O G Ł O S Z E N I E

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Ostrołęce zawiadamia o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostrołęckiego, oznaczonej jako:

- działka nr 392/4 o pow. 0,0383 ha położona w miejscowości Cisk gm. Goworowo.

            Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywieszony został w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej 2, zamieszczony w BIP Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na okres 21 dni.   

Dane kontaktowe :
WWW :powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :11:01, 12-01-2018
Data wygaśnięcia :11:01, 11-02-2018
Wyświetleń :61