setZmienne($globalne_zmienne); unset($ERROR_LOGIN); if ($_GET['o']=='wyloguj' || $_GET['forum_o']=='wyloguj') $K_uzytkownicy->wyloguj(); elseif ($_GET['forum_o']=='zaloguj_' || $_GET['o']=='logowanie' || $_POST['o']=='logowanie') { $INFO = $K_uzytkownicy->zaloguj($_POST['login1'], $_POST['haslo1']); if ($INFO=='blok') { $ERROR_LOGIN="Konto zablokowane."; unset($DANE_UZYTKOWNIKA); } elseif ($INFO=='login') $ERROR_LOGIN="Zły login lub hasło."; } if (isset($_COOKIE["serwis_ids"]) || $_GET['ids']!='') { $DANE_UZYTKOWNIKA = $K_uzytkownicy->pobierzDane($_COOKIE["serwis_ids"]?$_COOKIE['serwis_ids']:$_GET['ids']); if (!$DANE_UZYTKOWNIKA['id_uzytkownika']>0 && $_GET['ids']!='') $DANE_UZYTKOWNIKA = $K_uzytkownicy->pobierzDane($_GET['ids']); } require_once("{$folder_glowny}/inc/klasy/ogloszenia_new.class.php"); $OGLOSZENIA = new ogloszenia($db_mysql, 2, false, $DANE_UZYTKOWNIKA['id_uzytkownika']>0?$DANE_UZYTKOWNIKA:false); // ===================== WSTAWIANIE REKLAMY ================================== if (getenv("HTTP_HOST")=='localhost') $DANE_SCRIPT_NAME = str_replace("/eostroleka_new", "", $DANE_SCRIPT_NAME); $DANE_SCRIPT_NAME = 'ogloszenia'.$DANE_SCRIPT_NAME; if ($_GET['dzial']=='') { $DANE_QUERY_STRING.="&dzial=ogloszenia"; $_GET['dzial']='strona-glowna'; } if ($_GET['dzial']=='ogloszenia') $_GET['dzial']='strona-glowna'; $REKLAMA = new reklamy($db_mysql); if ($DANE_SCRIPT_NAME=='/') $DANE_SCRIPT_NAME='/index.php'; $REKLAMA_POPUP = $REKLAMA->generujReklame("POPUP", $DANE_SCRIPT_NAME, $DANE_QUERY_STRING, 1,0,array('sposob'=>'1')); $REKLAMA_A = $REKLAMA->generujReklame("newA", $DANE_SCRIPT_NAME, $DANE_QUERY_STRING, 1); $REKLAMA_A1_1 = $REKLAMA->generujReklame("newA1", $DANE_SCRIPT_NAME, $DANE_QUERY_STRING, 1,5); $REKLAMA_A1_2 = $REKLAMA->generujReklame("newA1", $DANE_SCRIPT_NAME, $DANE_QUERY_STRING, 1,6); if ($_GET['dzial']=='kategoria') { $REKLAMA_B1_1 = $REKLAMA->generujReklame("newB1", $DANE_SCRIPT_NAME, $DANE_QUERY_STRING, 1,5); $REKLAMA_B2_1 = $REKLAMA->generujReklame("newB2", $DANE_SCRIPT_NAME, $DANE_QUERY_STRING, 1,5); $REKLAMA_B3_1 = $REKLAMA->generujReklame("newB3", $DANE_SCRIPT_NAME, $DANE_QUERY_STRING, 1,5); } elseif ($_GET['dzial']=='ogloszenie') { $REKLAMA_B1_1 = $REKLAMA->generujReklame("newB1", $DANE_SCRIPT_NAME, $DANE_QUERY_STRING, 1,5); $REKLAMA_B2_1 = $REKLAMA->generujReklame("newB1", $DANE_SCRIPT_NAME, $DANE_QUERY_STRING, 1,5); $REKLAMA_C1_1 = $REKLAMA->generujReklame("newC1", $DANE_SCRIPT_NAME, $DANE_QUERY_STRING, 1,5); $REKLAMA_C1_2 = $REKLAMA->generujReklame("newC1", $DANE_SCRIPT_NAME, $DANE_QUERY_STRING, 1,6); $REKLAMA_C1_3 = $REKLAMA->generujReklame("newC1", $DANE_SCRIPT_NAME, $DANE_QUERY_STRING, 1,7); $REKLAMA_C1_1.=$REKLAMA_C1_2.$REKLAMA_C1_3; } $opis = "Ogłoszenia drobne z Ostrołęki i regionu. Dodawaj i przeglądaj największą baze ogłoszeń z Ostrołęki i regionu - za darmo."; $tytul = "Ogłoszenia Ostrołęka, eOstrołęka"; $keywords = 'Ostrołęka, baza ogłoszeń, drobne, praca, sprzedam, wynajme, kupie, ogloszenia, ogłoszenia, nieruchomości, dzialki, działki, samochody, motoryzacja'; // ===================================== POBIERZ DANE O OGŁOSZENIU ========================================== if ($_GET['ogloszenie']>0) { // ===================== sprawdz czy nie trzeba wystwaić ponownie ogloszenia =============================== if ($_GET['oper']=='aktywuj' && $_GET['p']!='') { $info = $OGLOSZENIA->wystawPonownie($_GET['ogloszenie'], stripslashes($_GET['p']), 14); if ($info['wynik']) $GOOD = $info['info']; } $opis=$tytul=''; $daneArtykul = $OGLOSZENIA->pobierz(array("id_ogl"=>$_GET['ogloszenie'])); if ($daneArtykul[0]['id_ogl']==$_GET['ogloszenie']) { $daneArtykul = $daneArtykul[0]; if ($daneArtykul['id_usr']) { $db->sql_query("SELECT * FROM uzytkownicy WHERE id_uzytkownika='{$daneArtykul['id_usr']}' LIMIT 1"); if ($db->sql_num_rows()==1) $daneArtykul['usr'] = $db->sql_fetch_assoc(); } $opis = str_replace(array("
",'"'), array(" ","'"), strip_tags($daneArtykul['tresc'])); $tytul = str_replace('"', "'", strip_tags($daneArtykul['naglowek'])).' - Ogloszenia Ostrołęka'; } else $_GET['dzial']='4041'; $keywords = ''; } elseif ($_GET['dzial']=='kategoria' && $_GET['kategoria']!='') { $opis=$tytul=''; $db->sql_query("SELECT * FROM ogloszenia_kategorie WHERE nazwa_kat_url='".$db->sql_escape($_GET['kategoria'])."' AND nazwa_gr_url='".$db->sql_escape($_GET['grupa'])."' LIMIT 1"); if ($db->sql_num_rows()==1) { $daneArtykul = $db->sql_fetch_assoc(); $opis = "Ogłoszenia z kategorii {$daneArtykul['nazwa_gr']} > {$daneArtykul['nazwa_kat']}"; $tytul = "{$daneArtykul['nazwa_gr']} > {$daneArtykul['nazwa_kat']} - Ogloszenia Ostrołęka"; } else $_GET['dzial']='404'; $keywords = ''; } elseif ($_GET['dzial']=='grupa' && $_GET['grupa']!='') { $opis=$tytul=''; if ($_GET['grupa']=='uslugi-budowlane') { $daneArtykul['nazwa_gr']='Usługi budowlane'; $daneArtykul['id_kats'] = array(16,17,9,10); } else { $db->sql_query("SELECT * FROM ogloszenia_kategorie WHERE nazwa_gr_url='".$db->sql_escape($_GET['grupa'])."'"); if ($db->sql_num_rows()>0) { $daneArtykul = $db->sql_fetch_assoc(); } else $_GET['dzial']='404'; } $opis = "Ogłoszenia z kategorii {$daneArtykul['nazwa_gr']}"; $tytul = "{$daneArtykul['nazwa_gr']} - Ogłoszenia Ostrołęka"; $keywords = ''; } elseif ($_GET['dzial']=='wyszukiwarka') { $opis=$tytul=''; if ($_GET['kategoria']!='') { $db->sql_query("SELECT * FROM ogloszenia_kategorie WHERE nazwa_kat_url='".$db->sql_escape($_GET['kategoria'])."' LIMIT 1"); if ($db->sql_num_rows()==1) { $daneArtykul = $db->sql_fetch_assoc(); $opis = "Wyniki wyszukiwarki ogłoszeń z kategorii {$daneArtykul['nazwa_gr']} > {$daneArtykul['nazwa_kat']}"; $tytul = "Wyniki wyszukiwarki ogłoszeń z {$daneArtykul['nazwa_gr']} > {$daneArtykul['nazwa_kat']} - Ogloszenia Ostrołęka"; } else $_GET['dzial']='404'; } else { $opis = "Wyniki wyszukiwarki ogłoszeń"; $tytul = "Wyniki wyszukiwarki ogłoszeń - Ogloszenia Ostrołęka"; } $keywords = ''; } elseif ($_GET['dzial']=='uzytkownika' && $_GET['id']>0) { $opis=$tytul=''; $db->sql_query("SELECT * FROM uzytkownicy WHERE id_uzytkownika='".intval($_GET['id'])."' LIMIT 1"); if ($db->sql_num_rows()==1) { $daneArtykul = $db->sql_fetch_assoc(); $opis = "Ogłoszenia użytkownika {$daneArtykul['login']}"; $tytul = "Ogłoszenia użytkownika {$daneArtykul['login']} - Ogloszenia Ostrołęka"; } else $_GET['dzial']='404'; $keywords = ''; } ?> 0 && is_array($daneArtykul)) { $tmp = explode(":", substr($daneArtykul['zdjecie'],1,-1)); if ($tmp[0]!='') foreach ($tmp as $value) echo "\n"; ?>